۹:۳۲:۵۴ - شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
پیش بینی ادامه خاموشی‌ها 
پیش بینی ادامه خاموشی‌ها 
قائم مقام شرکت توزیع برق استان کرمانشاه گفت::پیش بینی می‌شود خاموشی‌ها دو هفته تا ۲۰ روزآینده ادامه داشته باشد.


قائم مقام شرکت توزیع برق استان کرمانشاه گفت::پیش بینی می‌شود خاموشی‌ها دو هفته تا ۲۰ روزآینده ادامه داشته باشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه