۱۱:۰۸:۳۳ - دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
پیکر شهید خلبان فتاحی به کرمانشاه آمد
پیکر شهید خلبان فتاحی به کرمانشاه آمد
صبح امروز پیکر خلبان شهید فتاحی که دیروز در پی سانحه هوایی دزفول به شهادت رسید به کرمانشاه وارد شد


صبح امروز پیکر خلبان شهید فتاحی که دیروز در پی سانحه هوایی دزفول به شهادت رسید به کرمانشاه وارد شد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه