21:04:46 - چهارشنبه 11 سپتامبر 2019
پیگیری ویژه استاندار برای رفع مشکلات جانبازان قطع نخاع
پیگیری ویژه استاندار برای رفع مشکلات جانبازان قطع نخاع
استاندار کرمانشاه برای رفع مشکلات جانبازان قطع نخاع پیگیری ویژه می کند .
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه