۹:۴۶:۲۸ - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
پیگیر حل مشکل کاهش سنوات دانشجویان هستیم
پیگیر حل مشکل کاهش سنوات دانشجویان هستیم
رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه از پیگیری برای حل مشکل کاهش سنوات دانشجویان این دانشگاه از طریق وزارت علوم و هیات امنای دانشگاه صنعتی خبر داد.


رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه از پیگیری برای حل مشکل کاهش سنوات دانشجویان این دانشگاه از طریق وزارت علوم و هیات امنای دانشگاه صنعتی خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه