۱۸:۰۳:۳۵ - جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
چادرهای عشایری نماد کارگاه‌های تولیدی است
چادرهای عشایری نماد کارگاه‌های تولیدی است
مدیر‌کل امور عشایر استان کرمانشاه چادرهای عشایری را کارگاه‌های تولیدی دانست و گفت: عشایر بخش قابل توجهی از مایحتاج استان را تامین می‌کنند.


مدیر‌کل امور عشایر استان کرمانشاه چادرهای عشایری را کارگاه‌های تولیدی دانست و گفت: عشایر بخش قابل توجهی از مایحتاج استان را تامین می‌کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه