۱۴:۲۹:۱۰ - شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶
چارچوب قرائت ترتیل تلاوت قراء مصری است
چارچوب قرائت ترتیل تلاوت قراء مصری است
گروه فعالیت‌های قرآنی: داور برجسته قرآن کریم گفت: قراء ما مقلدین قراء مصر هستند و چارچوب و اصل تلاوت را در ترتیل، قراء مصر قرار می‌دهند و در حیطه ترتیل «استاد منشاوی» اسلوب و چارچوب مستحکم است.

گروه فعالیت‌های قرآنی: داور برجسته قرآن کریم گفت: قراء ما مقلدین قراء مصر هستند و چارچوب و اصل تلاوت را در ترتیل، قراء مصر قرار می‌دهند و در حیطه ترتیل «استاد منشاوی» اسلوب و چارچوب مستحکم است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه