12:14:06 - شنبه 14 جولای 2018
چو ایران نباشد، تن من مباد
چو ایران نباشد، تن من مباد
صفحات گاه‌شمار ایران را از دوران باستان تاکنون اگر ورق بزنید به‌وضوح شرح دفاع جانانه جوانان سلحشور این مرزوبوم را در به عقب راندن زیاده‌خواهی دشمنان مشاهده خواهید کرد؛ اینجا ایران است به قدمت هزاران سال تمدن و به صلابت ریخته شدن هزاران خون رنگینی که برای پابرجایی کشور، مردانه جنگیده‌اند و جان خود را

صفحات گاه‌شمار ایران را از دوران باستان تاکنون اگر ورق بزنید به‌وضوح شرح دفاع جانانه جوانان سلحشور این مرزوبوم را در به عقب راندن زیاده‌خواهی دشمنان مشاهده خواهید کرد؛ اینجا ایران است به قدمت هزاران سال تمدن و به صلابت ریخته شدن هزاران خون رنگینی که برای پابرجایی کشور، مردانه جنگیده‌اند و جان خود را فدا کرده‌اند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه