۱۴:۵۵:۱۶ - شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
کادر درمان کرمانشاه آماده پذیرش بیماران اقلیم کردستان است
کادر درمان کرمانشاه آماده پذیرش بیماران اقلیم کردستان است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در جریان سفر به اقلیم کردستان عراق و در دیدار با رئیس دانشگاه گرمیان گفت: برای پذیرش و درمان بیماران اقلیم کردستان عراق آمادگی داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در جریان سفر به اقلیم کردستان عراق و در دیدار با رئیس دانشگاه گرمیان گفت: برای پذیرش و درمان بیماران اقلیم کردستان عراق آمادگی داریم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه