۸:۳۳:۳۸ - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار در زلزله کرمانشاه
کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار در زلزله کرمانشاه
مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه از برنامه این مجموعه برای کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار در زلزله کرمانشاه خبر داد و گفت: مشمولان سبد حمایتی هم از تخفیف‌ها استفاده کنند. شعار سال: فرشید گلزاده کرمانی، کارآفرین و مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه گفت: ما سال ٩٣ مجموعا هفت میلیارد تومان و امسال ١۴٠ میلیارد با همکاری

مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه از برنامه این مجموعه برای کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار در زلزله کرمانشاه خبر داد و گفت: مشمولان سبد حمایتی هم از تخفیف‌ها استفاده کنند.

شعار سال: فرشید گلزاده
کرمانی، کارآفرین و مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه گفت: ما سال ٩٣
مجموعا هفت میلیارد تومان و امسال ١
۴٠
میلیارد
با همکاری
تولید کننده‌ها به مردم تخفیف داده‌ایم
.

وی با بیان اینکه مشکل کشور ما «تولید»
نیست ما تولیدکننده های بسیار خوبی داریم مشکل اصلی ما «توزیع و فروش» است، افزود:
این درد است که تولید کننده داخلی باید روی محصولش نشان برند خارجی بزند
.

به گفته مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای
رفاه، بیش از نیم میلیون نفر در آخرین روزهای سال به این فروشگاه مراجعه می‌کنند
.

وی اضافه کرد: ما می‌توانیم سلیقه خرید
مردم را تغییر دهیم؛ این در حالی است که همه مشکلات به مدیریت مسئولان برنمی‌گردد،
در بسیاری از کشورهای اروپایی همت مردم می‌تواند کشور را به پیشرفت برساند
.

گلزاده کرمانی همچنین گفت: مشمولان سبد حمایتی
دولت از امروز
می توانند از تخفیف
ها، جوایز و طرح های رفاه استفاده کنند؛ بر این اساس تصمیم داریم برای زنان سرپرست
خانوار در زلزله کرمانشاه کارآفرینی کنیم
.

شعار سال، با اندکی
تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت بیلان۲۴، تاریخ ۲۶ اسفند ۹۶، کد مطلب:
۱۰۲۹۰:
www.bilan24.ir
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه