به گزارش خبرگزاری برنا؛ مرتضی کلهر مدیر روابط عمومی و اطلاعرسانی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: با صدور کارت خبرنگاری از سوی اداره ورزش و جوانان استان برای خبرنگاران ورزشی و عکاسان این حوزه، همکاران رسانهای میتوانند با ارائه این کارت بدون هیچگونه دعوتی در مسابقات حضور یابند.

او بر نقش بسیار مثبت رسانهها در توسعه ورزش استانکرمانشاه اشاره کرد و افزود: از این پس سعی خواهیم کرد نشستهای متعددی را با حضور خبرنگارن و مسئولین ورزش استان کرمانشاه بتوانیم به ورزش کرمانشاه کمک کنیم.

خبر جدید  مردم به سلامت فرزندان خود اهمیت بیشتری بدهند/ 300 نفر بیمه شده در باشگاه آسمان کرمانشاه داریم

مدیر روابطعمومی واطلاعرسانی اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: بدون رسانه امروزه نمیتوان اصول راهبردی سازمان را پیشبرد و باید ادارات با رسانه و مطبوعات همیشه در تعامل باشند تا اهداف سازمانی خود را پیش برند.

کلهر ادامه داد: اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در پی ایجاد ارتباط دو سویه و تعامل بیشتر با خبرنگاران و رسانههاست.

خبر جدید  امروزه نیاز به وحدت و مشارکت همگانی داریم

او افزود: اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه از نقد منصفانه استقبال خواهد کرد و در این راستا پذیرای نقد سازنده شما اهلقلم و اصحاب رسانه هستیم.

کلهر در پایان گفت: با صدور کارت خبرنگاری از سوی اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه برای خبرنگاران ورزشی و عکاسان این حوزه، همکاران رسانهای میتوانند با ارائه این کارت در بدون هیچگونه دعوتی در مسابقات حضور یابند.

خبر جدید  وزارت ورزش و جوانان در استعدادیابی حرکت خوبی را شروع کرده است/همیشه از کرمانشاه عضو تیم ملی داشتیم