۱۰:۵۸:۳۵ - شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷
کارگاه تربیت دینی فرزند در کرمانشاه برگزار شد
کارگاه تربیت دینی فرزند در کرمانشاه برگزار شد
گروه معارف – کارگاه تربیت دینی فرزند با هدف آگاهی‌بخشی به خانواده در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط مؤسسه یاس نبوی در شهر کرمانشاه برگزار شد.


گروه معارف – کارگاه تربیت دینی فرزند با هدف آگاهی‌بخشی به خانواده در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط مؤسسه یاس نبوی در شهر کرمانشاه برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه