۱۲:۰۸:۵۹ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷
کارگاه پژوهشی با موضوع «فرهنگ‌سازی پاکدامنی در قرآن»
کارگاه پژوهشی با موضوع «فرهنگ‌سازی پاکدامنی در قرآن»
کارگاه پژوهشی با موضوع «فرهنگ‌سازی پاکدامنی در قرآن» با حضور ۲۰ نفر از مبلغان، استادان حوزه و پژوهشگران مدارس علمیه خواهران استان کرمانشاه برگزار شد.


کارگاه پژوهشی با موضوع «فرهنگ‌سازی پاکدامنی در قرآن» با حضور ۲۰ نفر از مبلغان، استادان حوزه و پژوهشگران مدارس علمیه خواهران استان کرمانشاه برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه