2:10:52 - یکشنبه 28 آوریل 2019
کارگروه پذیرش واحد‌های فناور دانشجویی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه تشکیل شد
کارگروه پذیرش واحد‌های فناور دانشجویی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه تشکیل شد
در راستای حمایت از ایده‌های نوآورانه و فناورانه، کارگروه پذیرش واحد‌های فناور دانشجویی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه تشکیل شد.


منبع :: http://snn.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه