۲۲:۳۶:۵۷ - چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
کار جهادی در بین جوانان به فرهنگ تبدیل شود
کار جهادی در بین جوانان به فرهنگ تبدیل شود
گروه اجتماعی: مسئول گروه جهادی امام سجاد(ع) گفت: امروز باید در بین جوانان کارهای جهادی به یک فرهنگ تبدیل شود.

گروه اجتماعی: مسئول گروه جهادی امام سجاد(ع) گفت: امروز باید در بین جوانان کارهای جهادی به یک فرهنگ تبدیل شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه