۷:۵۲:۲۵ - پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
کار شورای نگهبان یک کار معنوی و الهی است
کار شورای نگهبان یک کار معنوی و الهی است
امام جمعه شهرستان در دیدار با اعضای شورای نگهبان اسلام آبادغرب گفت: کار شورای نگهبان با کار احزاب و سیاسیون مادی گرا که به دنبال هیاهو یا جنجال هستند، تفاوت دارد، چون این کار یک کار معنوی و الهی است.


امام جمعه شهرستان در دیدار با اعضای شورای نگهبان اسلام آبادغرب گفت: کار شورای نگهبان با کار احزاب و سیاسیون مادی گرا که به دنبال هیاهو یا جنجال هستند، تفاوت دارد، چون این کار یک کار معنوی و الهی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه