۱۴:۳۰:۳۶ - چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶
کار مدافعان حرم نمونه واضح از خودگذشتگی در راه خداوند و ارزش‌های الهی است
کار مدافعان حرم نمونه واضح از خودگذشتگی در راه خداوند و ارزش‌های الهی است
نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: کار مدافعان حرم نمونه واضح از خود گذشتگی در راه خداوند و ارزش‌های الهی است و شما عزیزان با تمام وجود از خود و تعلقات دنیا گذشتید.


نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: کار مدافعان حرم نمونه واضح از خود گذشتگی در راه خداوند و ارزش‌های الهی است و شما عزیزان با تمام وجود از خود و تعلقات دنیا گذشتید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه