۱۰:۱۰:۵۵ - پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
 کاشت ۲۰ هزار اصله نهال مثمر در جوانرود
 کاشت ۲۰ هزار اصله نهال مثمر در جوانرود
به گزارش خبرگزاری مهر؛ به مناسبت هفته منابع طبیعی با حضور مدیر باغبانی استان کرمانشاه و جمعی از مدیران شهرستان ۲۰ هزاراصله نهال مثمر در سطح ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی روستاهای جوانرود کاشته شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوانرود گفت : ۲۰ هزار اصله نهال مثمر با همکاری منابع طبیعی در روستاهای خانم آباد، مله

به گزارش خبرگزاری مهر؛ به مناسبت هفته منابع طبیعی با حضور مدیر باغبانی استان کرمانشاه و جمعی از مدیران شهرستان ۲۰ هزاراصله نهال مثمر در سطح ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی روستاهای جوانرود کاشته شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوانرود گفت : ۲۰ هزار اصله نهال مثمر با همکاری منابع طبیعی در روستاهای خانم آباد، مله آواره بازان وسایر روستاهای این شهرستان کاشته شد.

حسن ویسی افزود: این تعداداصله نهال مثمر از نوع بادام وانگور در سطح ۱۰۰ هکتار اراضی ملی کاشته شد.

وی اظهارداشت: برای کاشت این نهال ها دو میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی هزینه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی جوانرود خاطرنشان کرد: شهرستان جوانرود بیش از دو هزار ۳۶۲ هکتار باغ دارکه یک هزار و ۶۵۹ هکتارآن آبی و ۷۰۳ هکتاردیگرآن نیز دیم می باشد.
 
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه