به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، کیوان کاشفی درنشست تشکل های بخش کشاورزی با نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صدای تشکلهای بخش کشاورزی رسا نیست، گفت: صدای بخش کشاورزی در کشور و استان به اندازه دیگر بخش ها بلند نیست. بیش از ۹۰ درصد بخش کشاورزی خصوصی است و این می تواند یک امتیاز خوب برای توسعه این بخش در صورت تقویت تشکل ها باشد. توسعه استان کرمانشاه بیش از هر بخش دیگری در گرو توسعه بخش کشاورزی است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: اگر با ساز و کار مناسب برای خرید و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران اقدام نشود به راحتی شاهد قاچاق گندم در فصل برداشت خواهیم بود که این موضوع امنیت غذایی کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

او در ادامه بیان کرد: ممنوعیت صادرات دام زنده سبب شده تا صادرکنندگان دام زنده به قاچاق دام رو بیاورند، این در حالی است که اگر دولت به جای ممنوعیت صادرات دام زنده بر روی صادرات آن تعرفه سر به سری می بست بهتر می توانست قیمت دام و گوشت قرمز را در داخل کشور کنترل کند.
کاشفی در پایان نیز گفت: ایجاد وزارت بازرگانی بزرگ ترین اشتباهی است که از سوی دولت صورت خواهد گرفت. در حال حاضر هم دولت برای هماهنگ کردن دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت با مشکل مواجه است و ایجاد وزارت بازرگانی نه تنها مشکلات این بخش را حل نمی کند بلکه تنها پاک کردن صورت مسئله است. همچنین اتاق بازرگانی کرمانشاه مخالفت خود را با ایجاد وزارت بازرگانی به صورت بیانیه اعلام خواهد کرد.