۱۴:۳۵:۵۳ - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
کانون‌های فرهنگی؛ ظرفیتی برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی
کانون‌های فرهنگی؛ ظرفیتی برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی
گروه اجتماعی- کارشناس برنامه‌ریزی فرهنگی و دینی تبلیغات اسلامی کرمانشاه کانون‌های فرهنگی را ظرفیتی بسیار خوب برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی و ارائه راه‌کارهای مناسب برای مقابله با آن دانست.


گروه اجتماعی- کارشناس برنامه‌ریزی فرهنگی و دینی تبلیغات اسلامی کرمانشاه کانون‌های فرهنگی را ظرفیتی بسیار خوب برای شناسایی آسیب‌های اجتماعی و ارائه راه‌کارهای مناسب برای مقابله با آن دانست.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه