۱۰:۵۸:۱۶ - یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
کانون فرهنگی اندیشه جوان در بیستون تشکیل شد
کانون فرهنگی اندیشه جوان در بیستون تشکیل شد
گروه اجتماعی- کانون فرهنگی اندیشه جوان بیستون در راستای جذب جوانان و نوجوانان و افزایش ارتباط نیروهای مردمی با مساجد تشکیل شد.


گروه اجتماعی- کانون فرهنگی اندیشه جوان بیستون در راستای جذب جوانان و نوجوانان و افزایش ارتباط نیروهای مردمی با مساجد تشکیل شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه