3:20:52 - سه‌شنبه 12 نوامبر 2019
کانکس‌نشینی به امید زمین
کانکس‌نشینی به امید زمین
۲ سال پس از زلزله سرپل‌ذهاب، برخی کانکس‌نشین‌ها دلخوش به شایعه دریافت زمین رایگان از دولت هستند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه