۱۷:۰۵:۲۷ - سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷
کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند عزم ملی است
کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند عزم ملی است
تاتار گفت: باید قبل از تبدیل‌شدن آسیب های اجتماعی و مشکل به بحران اجتماعی، راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن توسط دستگاه‌های متولی ارائه شود.

تاتار گفت: باید قبل از تبدیل‌شدن آسیب های اجتماعی و مشکل به بحران اجتماعی، راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن توسط دستگاه‌های متولی ارائه شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه