۹:۴۲:۳۶ - شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
کاهش اعتبارات امور عشایری شهرستان کرمانشاه و دردسرهای بی آبی
کاهش اعتبارات امور عشایری شهرستان کرمانشاه و دردسرهای بی آبی
مدیرکل امور عشایری شهرستان کرمانشاه گفت: شهر کرمانشاه حدود دو هزار خانوار عشایری دارد که پراکندگی آنان به گونه‌ای نیست که بتوان به سادگی آنان را تحت پوشش قرار داد.


مدیرکل امور عشایری شهرستان کرمانشاه گفت: شهر کرمانشاه حدود دو هزار خانوار عشایری دارد که پراکندگی آنان به گونه‌ای نیست که بتوان به سادگی آنان را تحت پوشش قرار داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه