۸:۳۷:۴۳ - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
کاهش جرائم مرزی در استان کرمانشاه
کاهش جرائم مرزی در استان کرمانشاه
فرمانده مرزبانی ناجا وضعیت مرزبانی استان کرمانشاه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: جرائم مرزی در این استان کاهش یافته است.


فرمانده مرزبانی ناجا وضعیت مرزبانی استان کرمانشاه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: جرائم مرزی در این استان کاهش یافته است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه