۸:۵۷:۰۳ - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
کاهش قابل توجه جرائم در کرمانشاه داشته‌ایم
کاهش قابل توجه جرائم  در کرمانشاه  داشته‌ایم
همه ما به عنوان شهروند در مقابل اطرافیان حقی داریم و درعوض تکلیفی/در سال۹۶ تنها استانی که کاهش قابل توجه جرائم داشت کرمانشاه بود

همه ما به عنوان شهروند در مقابل اطرافیان حقی داریم و درعوض تکلیفی/در سال۹۶ تنها استانی که کاهش قابل توجه جرائم داشت کرمانشاه بود
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه