2:24:33 - شنبه 12 اکتبر 2019
کتابخانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه به شبکه دیجیتال پیوست
کتابخانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه به شبکه دیجیتال پیوست
رییس دانشگاه صنعتی گفت: در راستای ارائه اطلاعات در قالب یک فناوری نوین با دسترسی آسان، سریع و گسترده کتابخانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه به کتابخانه دیجیتال مجهز شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه