۱۷:۱۹:۰۱ - پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶
کرمانشاه؛ از زلزله تا یلدا…
کرمانشاه؛ از زلزله تا یلدا…
شب چله امسال استان کرمانشاه، گره خورده است با چهلم مرگ عزیزانش، در زلزله مهیب شب یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶.


شب چله امسال استان کرمانشاه، گره خورده است با چهلم مرگ عزیزانش، در زلزله مهیب شب یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه