۵:۵۴:۵۴ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷
کرمانشاه از امروز بارانی می‌شود
کرمانشاه از امروز  بارانی می‌شود
گرما ادامه دارد و بارش رگباری حاصل از این سامانه منحصر به نقطه خاصی از استان کرمانشاه نیست و در هر منطقه‌ای ممکن است رخ دهد

گرما ادامه دارد و بارش رگباری حاصل از این سامانه منحصر به نقطه خاصی از استان کرمانشاه نیست و در هر منطقه‌ای ممکن است رخ دهد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه