۱۰:۵۵:۴۸ - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
کرمانشاه استانی مستعد در حوزه فعالیت‌های قرآنی است
کرمانشاه استانی مستعد در حوزه فعالیت‌های قرآنی است
گروه فعالیت‌های قرآنی: رئیس اداره امور قرآنی استان کرمانشاه با اشاره به استعداد استان در حوزه فعالیت‌های قرآنی، گفت: توسعه و ساماندهی فعالیت‌های قرآنی به‌نحوی وظیفه همگانی است.

گروه فعالیت‌های قرآنی: رئیس اداره امور قرآنی استان کرمانشاه با اشاره به استعداد استان در حوزه فعالیت‌های قرآنی، گفت: توسعه و ساماندهی فعالیت‌های قرآنی به‌نحوی وظیفه همگانی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه