11:55:34 - شنبه 11 جولای 2020
کرمانشاه استان حاصلخیز کشور در زمینه کشاورزی است
کرمانشاه استان حاصلخیز کشور در زمینه کشاورزی است
معاون پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی گفت : کرمانشاه یکی از استان‌های حاصلخیز از نظر کشاورزی است .

بر چسب ها:بانک پاسارگاد
اخبار ویژه