۹:۲۴:۳۹ - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
کرمانشاه در صدر معادن قیر طبیعی کشور
کرمانشاه در صدر معادن قیر طبیعی کشور
۸۰ درصد معادن قیرطبیعی کشور در کرمانشاه وجود دارد که این ظرفیت موجب شده تا تولید کربن فعال از قیرطبیعی در استان به صرفه باشد


۸۰ درصد معادن قیرطبیعی کشور در کرمانشاه وجود دارد که این ظرفیت موجب شده تا تولید کربن فعال از قیرطبیعی در استان به صرفه باشد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه