۱۹:۵۶:۱۰ - یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
کرمانشاه دومین استان حاشیه‌نشین کشور است
کرمانشاه دومین استان حاشیه‌نشین کشور است
مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه اولین آسیب اجتماعی استان را حاشیه‌نشینی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۲۲۷ هزار حاشیه‌نشین در کرمانشاه داریم که به لحاظ این شاخص با توجه به نسبت جمعیتی استان در رتبه دوم کشوری قرار داریم.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه اولین آسیب اجتماعی استان را حاشیه‌نشینی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۲۲۷ هزار حاشیه‌نشین در کرمانشاه داریم که به لحاظ این شاخص با توجه به نسبت جمعیتی استان در رتبه دوم کشوری قرار داریم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه