۱۳:۰۳:۱۶ - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
کرمانشاه فرصت‌های زیادی برای جذب سرمایه گذار دارد
کرمانشاه فرصت‌های زیادی برای جذب سرمایه گذار دارد
فرماندار کرمانشاه گفت: بندرخشک مهمترین طرح اقتصادی استان است که می‌تواند طرحی مهمی برای جذب سرمایه گذار باشد


فرماندار کرمانشاه گفت: بندرخشک مهمترین طرح اقتصادی استان است که می‌تواند طرحی مهمی برای جذب سرمایه گذار باشد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه