۱۷:۵۶:۴۱ - دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷
کرمانشاه میزبان جشنواره موسیقی “بارانا”
کرمانشاه میزبان جشنواره موسیقی “بارانا”
شهردار کرمانشاه از تصویب برگزاری جشنواره موسیقی “بارانا ۲” درشورای سیاستگذاری شهرداری کرمانشاه خبر داد.


شهردار کرمانشاه از تصویب برگزاری جشنواره موسیقی “بارانا ۲” درشورای سیاستگذاری شهرداری کرمانشاه خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه