۱۱:۱۲:۳۴ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷
کرمانشاه و معضلی جدید به نام کار غیر قانونی
کرمانشاه و معضلی جدید به نام کار غیر قانونی
چند سال است که کارگران خارجی با کار کردن در مزارع کشاورزی استان کرمانشاه، نان کارگران این استان را آجر کرده‌‌ و زمینه مهاجرت آن‌ها را فراهم کرده‌اند.


چند سال است که کارگران خارجی با کار کردن در مزارع کشاورزی استان کرمانشاه، نان کارگران این استان را آجر کرده‌‌ و زمینه مهاجرت آن‌ها را فراهم کرده‌اند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه