۱۴:۵۸:۱۴ - سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷
کرمانشاه پارسال حائز رتبه چهارم کشور شد
کرمانشاه پارسال حائز رتبه چهارم کشور شد
مدیر عامل شرکت غله، خدمات بازرگانی کرمانشاه و این شرکت در مقابله با تمامی حوادث غیر مترقبه از آمادگی کامل برخوردارند.

مدیر عامل شرکت غله، خدمات بازرگانی کرمانشاه و این شرکت در مقابله با تمامی حوادث غیر مترقبه از آمادگی کامل برخوردارند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه