۱۲:۴۲:۵۰ - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
کسب امتیاز ۹۰ و ۱۴۰؛ شرایط اعزام رشته‎‌های آوایی و تفسیر
کسب امتیاز ۹۰ و ۱۴۰؛ شرایط اعزام رشته‎‌های آوایی و تفسیر
گروه فعالیت‌های قرآنی: رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: شرایط اعزام به مسابقات کشوری در رشته‌های آوایی کسب امتیاز ۹۰ و برای متسابقین حضور یافته در مسابقات در بخش تفسیر کسب امتیاز ۱۴۰ است.

گروه فعالیت‌های قرآنی: رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: شرایط اعزام به مسابقات کشوری در رشته‌های آوایی کسب امتیاز ۹۰ و برای متسابقین حضور یافته در مسابقات در بخش تفسیر کسب امتیاز ۱۴۰ است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه