11:43:57 - سه‌شنبه 19 ژوئن 2018
کسب مال نامشروع به قیمت جان
کسب مال نامشروع به قیمت جان
متأسفانه افزایش قیمت دیه فرصت مناسبی شده برای سودجویانی که از طریق تصادفات ساختگی جیبشان را پر پول‌‌تر کنند و در این میان سهم قربانیان اگر فوت و قطع نخاع نشوند، در بهترین حالت، دستی معیوب و پایی علیل است که چند صد هزار تومان ناقابل را نصیبشان می‌کند. خبر جدید  خانواده بی‌سرپناه اسلام‌آبادغربی اسکان

متأسفانه افزایش قیمت دیه فرصت مناسبی شده برای سودجویانی که از طریق تصادفات ساختگی جیبشان را پر پول‌‌تر کنند و در این میان سهم قربانیان اگر فوت و قطع نخاع نشوند، در بهترین حالت، دستی معیوب و پایی علیل است که چند صد هزار تومان ناقابل را نصیبشان می‌کند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه