۱۱:۴۳:۵۷ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
کسب مال نامشروع به قیمت جان
کسب مال نامشروع به قیمت جان
متأسفانه افزایش قیمت دیه فرصت مناسبی شده برای سودجویانی که از طریق تصادفات ساختگی جیبشان را پر پول‌‌تر کنند و در این میان سهم قربانیان اگر فوت و قطع نخاع نشوند، در بهترین حالت، دستی معیوب و پایی علیل است که چند صد هزار تومان ناقابل را نصیبشان می‌کند.

متأسفانه افزایش قیمت دیه فرصت مناسبی شده برای سودجویانی که از طریق تصادفات ساختگی جیبشان را پر پول‌‌تر کنند و در این میان سهم قربانیان اگر فوت و قطع نخاع نشوند، در بهترین حالت، دستی معیوب و پایی علیل است که چند صد هزار تومان ناقابل را نصیبشان می‌کند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه