۱۳:۲۴:۱۹ - شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
کسب ۴ مقام برتر مسابقات سراسری قرآن توسط فرهنگیان کرمانشاهی
کسب ۴ مقام برتر مسابقات سراسری قرآن توسط فرهنگیان کرمانشاهی
گروه فعالیت‌های قرآنی- فرهنگیان کرمانشاهی ۴ مقام برتر مسابقات قرآن اوقاف در مرحله استانی را به خود اختصاص دادند.


گروه فعالیت‌های قرآنی- فرهنگیان کرمانشاهی ۴ مقام برتر مسابقات قرآن اوقاف در مرحله استانی را به خود اختصاص دادند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه