9:16:56 - جمعه 30 مارس 2018
کشاورزان کرمانشاهی هرچه سریعترنسبت به آبیاری مزارع آبی اقدام کنند
کشاورزان کرمانشاهی هرچه سریعترنسبت به آبیاری مزارع آبی اقدام کنند
کشاورزان کرمانشاهی هرچه سریعترنسبت به آبیاری مزارع آبی اقدام کنند ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  طرح ملی “احراز اصالت هویت بر خط” در استان به سرعت اجرایی شود
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه