۱۳:۴۷:۴۶ - چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
کشور متعلق به همه مردم است و همه صدا‌ها باید شنیده شوند
کشور متعلق به همه مردم است و همه صدا‌ها باید شنیده شوند
معاون سیاسی و امنیتی استانداری گفت: این انسجام ملت است که موجب عبور از فشار‌ها و ترفند‌های دشمنان می‌شود.


معاون سیاسی و امنیتی استانداری گفت: این انسجام ملت است که موجب عبور از فشار‌ها و ترفند‌های دشمنان می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه