۱۲:۴۸:۱۰ - شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
کمر خمیده تئاتر کرمانشاه زیر بار اجاره ۲۰۰ میلیون تومانی ” تئاتر شهر” شکست
کمر خمیده تئاتر کرمانشاه زیر بار اجاره ۲۰۰ میلیون تومانی ” تئاتر شهر” شکست
مرتضی اسدی مرام، مسئول تئاتر خیابانی کرمانشاه گفت: امسال بعد از شکایت و بحث‌ها، بالاخره خانه هنرمندان تئاتر کرمانشاه (تئاتر شهر) به انجمن نمایش استان اجاره داده شد و در قبال آن سالانه انجمن باید ۱۴۰ میلیون تومان اجاره‌بها به خزانه اداره ارشاد پرداخت کند.

مرتضی اسدی مرام، مسئول تئاتر خیابانی کرمانشاه گفت: امسال بعد از شکایت و بحث‌ها، بالاخره خانه هنرمندان تئاتر کرمانشاه (تئاتر شهر) به انجمن نمایش استان اجاره داده شد و در قبال آن سالانه انجمن باید ۱۴۰ میلیون تومان اجاره‌بها به خزانه اداره ارشاد پرداخت کند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه