۱۵:۵۷:۵۰ - جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷
کمین گاه مرصاد پایان یک توهم دروغین
کمین گاه مرصاد پایان یک توهم دروغین
مرصاد به عنوان یکی از عملیات‌های مهم و حساس در تاریخ کشورمان، پاسخی بود کوبنده به حرکت گروهک منافقین که داعیه تجاوز به خاک ایران را داشتند.


مرصاد به عنوان یکی از عملیات‌های مهم و حساس در تاریخ کشورمان، پاسخی بود کوبنده به حرکت گروهک منافقین که داعیه تجاوز به خاک ایران را داشتند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه