۱۵:۲۱:۰۷ - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
کنترل آسیب‌های اجتماعی با قرآن میسر است
کنترل آسیب‌های اجتماعی با قرآن میسر است
گروه فعالیت‌های قرآنی- توسعه و ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی مؤثر است.


گروه فعالیت‌های قرآنی- توسعه و ترویج فرهنگ و معارف قرآنی در پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی مؤثر است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه