۱۸:۱۲:۰۵ - سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
کنتور‌هایی برای نگهبانی از جان زمین
کنتور‌هایی برای نگهبانی از جان زمین
یکی از راه‌های موثر برای کنترل میزان مصرف منابع آب زیر زمینی نصب و راه اندازی کنتور‌های هوشمند بر روی چاه‌های مجازاست.


یکی از راه‌های موثر برای کنترل میزان مصرف منابع آب زیر زمینی نصب و راه اندازی کنتور‌های هوشمند بر روی چاه‌های مجازاست.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه