۱۳:۱۲:۵۴ - چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
کنگره یک روزه “احمد عزیزی” در کرمانشاه برگزار شد
کنگره یک روزه “احمد عزیزی” در کرمانشاه برگزار شد
در اولین سالگرد مرگ شاعر فقید احمد عزیزی گنگره یاد بود وی به همراه مراسم رو نمایی از سه کتاب او برگزار شد


در اولین سالگرد مرگ شاعر فقید احمد عزیزی گنگره یاد بود وی به همراه مراسم رو نمایی از سه کتاب او برگزار شد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه