۲۰:۰۸:۵۳ - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
کودکان کرمانشاهی با مفاخر فرهنگی استان آشنا می شوند
کودکان کرمانشاهی با مفاخر فرهنگی استان آشنا می شوند
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه گفت:کودکان کرمانشاهی با مفاخر فرهنگی استان آشنا می شوند.


مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه گفت:کودکان کرمانشاهی با مفاخر فرهنگی استان آشنا می شوند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه