۱۵:۲۱:۴۹ - سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
کیف‌قاپ‌ها دستگیر شدند
کیف‌قاپ‌ها دستگیر شدند
اخیراً یک باند سرقت سه نفره که در سطح شهر کرمانشاه اقدام به سرقت‌های خشن نظیر زورگیری و کیف‌قاپی می‌کردند توسط پلیس آگاهی کرمانشاه در دو عملیات جداگانه دستگیر شدند و شاکیان متهمان دستگیر شده به پلیس آگاهی یا دادسرا مراجعه کنند

اخیراً یک باند سرقت سه نفره که در سطح شهر کرمانشاه اقدام به سرقت‌های خشن نظیر زورگیری و کیف‌قاپی می‌کردند توسط پلیس آگاهی کرمانشاه در دو عملیات جداگانه دستگیر شدند و شاکیان متهمان دستگیر شده به پلیس آگاهی یا دادسرا مراجعه کنند
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه