8:25:13 - دوشنبه 8 ژانویه 2018
گزینش سلیقه‌ای نیست 
گزینش سلیقه‌ای نیست 
نظام گزينش با رویکردی کاملاً علمی در راستاي صیانت ازسلامت نظام اداری گام برمي دارد و بر اساس قانون و چارچوب خاص انجام می‌شود. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  ورزشکار جوانرودی در مسابقه های قهرمانی کشور نشان نقره گرفت
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه